Zdař Bůh od Hornické Matice slezsko-moravsko-české

Zveme Vás k prohlížení textů Hornické matice slezsko-moravsko-české, HMSMČ. Každý měsíc, někdy i v kratších intervalech budou rozšiřovány o různé aktuality i větší  odborné celky.

Toto však  hledejte  na   stránkách

www.hornicky-klub.info  které doporučujeme k pravidelnému sledování.Upozorňujeme.  Všechny starší produkce zásadních textů  i noticek, fotografií a pod.  najdete na této adrese. Starší věci najdete níže dle jednotlivých let před rokem 2010.

Starší informace

Rok: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Tam vás odkazujeme a přejeme trpělivost  v hledání tehdy liniově  skládaných stránek. K vývoji  hornické historiografie posledních let tam badatel nalezne mnohé impulsy ...

Akce které doporučujeme


CONFERENCIER  2015


 EDITORIAL 2015

K doplnění a oživení dosud liniově námi řazených webových matičních stránek (za což se omlouváme), předkládáme v příloze, hned za ilustrovaným programem z nejnovější Hornické ročenky, obsáhlé MEMORANDUM JAKO ODPOVĚĎ... 

Jde o vážný pohled na ledabylý a škodlivý přístup v řízení Národního technického muzea (NTM) a týká se nejen naší specializace včetně poškození našich oddaných snah ve prospěch NTM. Náš poměrně nedávný objev korupčních aktivit v řádech milionů , snad (?) i za zády současného genřed. Bc Karla Ksandra, nám on oplatil. A to s jistým předstihem už v minulých letech. Zničil bezkoncepčním břídilstvím někdejší hornické odd. NTM včetně propuštění posledního schopného a pině ve fondech orientovaného kurátora Josefa Příplaty. Mělo už v polovině minulého století evropskou úroveň (PhDr. Majer,CS a další včetně mnoha externistů), když kromě svého ještě za bolševika dalo navíc základy také Sekci ochrany průmyslového dědictví, s ještě dalšími externisty, což odd. architektury NTM přespříliš dlouho nezajímalo!

A Ksandrův předchůdce k rozhazovačně budovaným novým expozicím přes naše varování svévolně přidal si (ať to stojí cokoliv) rekonstrukci vstupní a závěrečné části unikátní podzemní hornické expozice. Snažili jsme se to usměrnit, i na základě své jisté kompetence (viz případně str. 8). Marně.

Tím dal řed. Kubíček zcela volnou ruku přizvanému arch. Jandovi s pomoci na vše mu kývajícímu zástupci NTM Novotnému (nyní v poštovním muzeu). Ti učinili vše, aby vystřídali (a zaplatili) několik libretistů, z jejichž výsledků chtěli pak zbastlit to „své". Stihli to zbouráním podhledů (včetně obslužných sítí pro jiné části NTM) a ničením nenahraditelných drahých modelů. Dokonce vytrháním podlahových dlaždic připravili vše až tak, aby Jandovi zakázku nikdo jiný nemohl sebrat! Vše dopadlo trošku jinak, jak vám letos dopiní na těchto webových trasách s fotodokumentací ještě

OPOŽDĚNÝ EDITORAL 2014 (Škody personální a finanční na sbírkovém fondu NTM i pro nás -HM SMČ)

OPOŽDĚNÝ EDITORAL 2013 (odříznutí badatelů i zájmových skupin od studia hornictví i podílení se na budování NTM)

Budete-li mít už dnes trpělivost a třeba jen zčásti se seznámíte s 26 stránkami důkazů MEMORANDA JAKO ODPOVĚDI ...pak na jeho str. 27 najdete dopis MK ze 18.1edna 2013 , který Memorandum startoval —až po mnoha předchozích našich pokusech sejít se s Ksandrem k postupům správným. Dopis MK k našemu podnětu argumentuje nepravdivě, zcela opačně, tendenčně a nejspíš znalí podepsaní vše jen z doslechu. V závěru pak nevidí jakákoliv pochybení, porušení předpisů a důvod k zásahu (viz 4 poslední řádky před obligátním „s pozdravem"). Velkoryse odpouštíme, že v dopise nám není poděkováno -ani zmínka o nedokonaném pokusu vylákat miliony na opravu fungujícího větrání, ke kterému důkazy jsou —bylo to včas odhaleno , tudíž v dopise už nerozmazáváno... Odkrýváme nejspíš při tomto dopise poměry analogické v jiných vrcholových kulturních institucích v případech průniku s oblasti jakési kontroly a řízení ministerstvem... 

Naše důkazy jsou o to pronikavější, když jde v případě Příplaty o ředitelovo dogmatické škůdcovské plnění organizační změny nejen na úkor zrušení fungujícího pracoviště (včetně posílení pracovišť jiných v NTM) a ztrátu vynikajícího Kurátora. Zvláštní pak je drze Ksandrovo lhaní váženým představitelům vědy v muzejní vědecké radě NTM(viz str.7). Postoje a názory Josefa Příplaty v jeho strojopisea (na str.17 až 20), kdy s odborností je v podtextu patrná jeho oddanost práci v NTM, předkládám včetně mým tehdejších pracovních rkp. poznámek (omluvte expresi!)—už proto , že pisatel tehdy držel stále tu fikci, že mu Ksandr splní, co slíbil. Nepochopil, že jde o hulvátka ve funkcích prohnaného, bez sebereflexe , nezodpovědného a vyhýbajícího se systematicky pravdivé argumentaci...nejen mojí (str. str. 27). 

Přeji si, abyste lepší pocity získali na naší lince textů v části druhé, při dalších krocích:

To když se nám podařilo (zápisem z 30. ledna 2014) představit právě nastupujícímu ministrovi Herrmannovi výsledky skupiny M. Cura. Naše nově založená sekce M. Cura (z latinského cura-péče), která vstoupila do oboru muzejnictví s jistým know-how k prioritám, jako je tvorba a ochrana sbírek nejen k hornictví a geologii včetně spolupráce v rámci naší a polské republiky a péče v této oblasti... 

Připomenuti byli tito v dobrém smyslu novátoři, s jejich svolením, v příloze s mými návrhy k příštímu rozvoji v r. 2014 dokončeného projektu k zařazení do UNESCO německo - českého montanního regionu Erzgebirge -Krušnohoří. K tomu závěrečný sborník (a také hlavní these M.Cura) poznáte po stažení z Internetu : na této adrese (http://www.muzeum-most.cz/montanregion/fIles/2008-2014---Sbomik-mezinarodn i-konference.pdf ) skoro na konci. Problém může nastat tehdy, jestli Váš počítač nezobrazuje soubory .pdf (stačí nainstalovat Adobe Reader). 

http://www.muzeum-most.cz/montanregion/vystupy-2.html

Ani zde jsme se neobešli bez nutnosti přitlačit. To když z kulturního odboru kraje si opakovaně přáli, abychom opravili do textu sborníku později vnesené chyby redaktorů-ačkoliv nemáme v PC k tomu potřebné vybavení ani ten fajnový grif jako tamní ajťaci. Vypadalo po jedné vyhrůžce představitele kulturního odboru Ústeckého kraje (potencionálního cenzora!?), že „ve sborníku figurovat nebudeme", neotisknou. Zůstáváme také jako jediní (ač včas přihlášení!), že náš příspěvek byl předem určen, že nebude honorován. Možná už proto, že také přišel programově s novými náměty a důvody také k příštímu rozvoji v r. 2014 dokončeného návrhu projektu k zařazení do UNESCO . A k tomu se zmínění kultutrégři už nechtějí moc hlásit, na Karlovarsku je vůle jiná... 

Miloš Zárybnický OMH

Dopis z ministerstva a 2 stránky mého zápisu o M. Cura (otevři v pdf)

Memorandum jako odpověď k č.j. MK 989/2013 OMG (otevři v pdf)