Zdař Bůh od Hornické Matice slezsko-moravsko-české

Zveme Vás k prohlížení textů Hornické matice slezsko-moravsko-české, HMSMČ. Každý měsíc, někdy i v kratších intervalech budou rozšiřovány o různé aktuality i větší  odborné celky.

Toto však  hledejte  na   stránkách

www.hornicky-klub.info  které doporučujeme k pravidelnému sledování.Upozorňujeme.  Všechny starší produkce zásadních textů  i noticek, fotografií a pod.  najdete na této adrese. Starší věci najdete níže dle jednotlivých let před rokem 2010.

Starší informace

Rok: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Tam vás odkazujeme a přejeme trpělivost  v hledání tehdy liniově  skládaných stránek. K vývoji  hornické historiografie posledních let tam badatel nalezne mnohé impulsy ...

Akce které doporučujeme


CONFERENCIER  2013

Hornická matice slezsko–moravsko–česká pracuje ve prospěch dějin hornictví a geologie

Hornická matice SMČ vznikla v roce 1998 jako účelové občanské sdružení, jehož hlavním úkolem je dokumentace a ochrana hornické kultury (hmotné i duchovní) a udržování hornických tradic.

euroregion

Hornická matice SMČ shrnuje rozmanité projevy výzkumné, knihovnické, vydavatelské, osvětové i pedagogické činnosti k historiografii hornictví, vytváří odborné zázemí k dalšímu rozvíjení hornických tradic – včetně ochrany technických památek montanistických i dalších. Sleduje sbírkotvornou činnost spolků, muzeí a jednotlivců a pomáhá ji rozvíjet, registruje na sedmdesát spřátelených organizací.

Výzkumná a odborná činnost v roce 2013 se týká muzeologie, zaměřené na aktivní sbírkotvornou činnost a prosopografii (životopisy), pokračuje přeshraniční projekt Montanregion Erzgebirge – Krušnohoří.

Matice převzala záštitu nad muzeem v Hrobě (hornickemuzeum@volny.cz), což navazuje na možnost projít si v roce 2012 otevřenou štolu v Mikulově a od jara 2013 se seznámit s hornickými díly v katastru obce Hora Svaté Kateřiny.

Další plánovaná činnost HM SMČ v roce 2013:

• mediální rozvinutí další výzkumné a odborné činnosti skupiny M. Cura, která publikačně řeší muzeologická a další kulturně–sociologická montánní témata • pokračování v oblasti Barrandienu v publikační a konzultační spolupráci s tamními montanistickými spolky, sdruženími a dalšími

• pokračování v letité spolupráci s katovickým vojvodstvím, zejména v Rybniku a v Zabrze

• rozvíjení spolupráce s Muzejní radou unhošťského muzea a pod Kralickým Sněžníkem s obcí Malá Morava a společností přátel tamního muzea

• uskutečnění semináře s libovolnými příspěvky k dějinám čs. hornictví, s hlavními tématy: Geologové Krušnohoří

– životy a výsledky; Antonín Ženíšek a čs. rýžování zlata; Strojníci těžních strojů

– ochránci hornických životů; Kronikáři hornických obcí

– prezentace výsledků; seminář proběhne 31. 8. 2013 při veřejné plenární radě HM SMČ v Mikulově v Krušných Horách

• letošní hlavní projekt Setkání strojníků těžních strojů, spojený s výstavou umělců, jako Anton Nitsch a další

• aktuality z činnosti HM SMČ bude přinášet www.hornicky-klub.info

 

P. S. Na tuto adresu či na adresu redakce občasníku DIAMO se také můžete obracet, víte-li o nějakém, zejména bývalém, strojníku nebo strojnici těžních strojů, kterých by se projekt jejich setkání mohl týkat.

PhDr. Miloš Zárybnický, předseda správní rady a jednatel HM SMČ


WebZdarma.cz