Zdař Bůh od Hornické Matice slezsko-moravsko-české

ARCHIV 2010

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Mezinárodní konference o historii hornictví a důlních prací
KALENDÁŘ NA ROK 2011 s tématikou minerály
Hornická ročenka 2009
Představujeme nejstarší důlní stroje v expozici Národního technického muzea v Praze
Memento důlních nehod v českém hornictvíAkce které doporučujeme


CONFERENCIER  2010


                            Mezinárodní konference o historii hornictví a důlních prací

                      ve dnech 6. – 9. 10. 2010 (středa – sobota) v Jihlavě.

                            Přihláška


 Hornická ročenka 2009

Vydává ji Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – společenstvo těžařů. V jejím úvodníku Ing. Ivo Pěgřimek, předseda ČBÚ  a Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda ZSDNP, konstatují, že přes  ekonomickou a hospodářskou krizi  došlo k určitému oživení  českého hornictví. Snahou ČBÚ a ZSDNP v minulém roce bylo nastolení dialogu, který vytvoří pro hornictví  příznivější společenské prostředí a přispěje  ke změně vnímání hornictví v ČR, který pomůže vytvořit podmínky  pro racionální dobývání ložisek nerostného bohatství s plným respektováním ochrany životního prostředí. Realizace aktualizované energetické koncepce  však není možná bez vzájemného pochopení  a bez celospolečenské podpory báňského podnikání.  Je nutno nadále přesvědčovat veřejnost, že těžba vlastních nerostných surovin bude pro společnost přínosem.

Více na webu Hornický klub info


Kalendář 2011

 

      KALENDÁŘ NA ROK 2011 s tématikou minerály

     Autor:  Fotograf Milan Váchal, design Adina Sládková, minerály Petr Osvald

      Vydavatelství: DUCHMAUS o.s.

Má 12+1 stran. , vazba bílá-kroužková, formátu 44 x 30 cm, reklamní pruh 5,5x30cm (dole), cena 200,- Kč


Objednat:

Ukázka:

Kalendář 2011

o.s. Duchmaus
Osvald Petr

B. Němcové 118
Stříbro 349 01
tel 604 670 114
email:osvald.petr@mineralos.cz


 

Představujeme nejstarší důlní stroje v expozici Národního technického muzea v Praze


Upozorňujeme.  Všechny starší produkce zásadních textů  i noticek, fotografií a pod.  najdete na této adrese. Starší věci najdete níže dle jednotlivých let před rokem 2010.

Starší informace

Rok: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Tam vás odkazujeme a přejeme trpělivost  v hledání tehdy liniově  skládaných stránek. K vývoji  hornické historiografie posledních let tam badatel nalezne mnohé impulsy ...