Zdař Bůh od Hornické Matice slezsko-moravsko-české

ARCHIV 2009

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

stálé expozice obce Zastávka

KRUŠNOHORSKÉ HORNICTVÍ

CONFERENCIER  2009

POZVÁNÍ DO KLÍNCE

 


CONFERENCIER  2009

HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

Informace o připravovanému 48. ročníku sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, který se bude konat ve dnech 13.-15. října 2009. VícePozvánka

na slavnostní otevření stálé expozice obce Zastávka

v sobotu 26. září 2009 v 10 hod. v rámci tradičních zastáveckých slavností a regionální akce Hornický den. Expozice je umístěna v prostorách Dělnického domu (naproti zdravotnímu středisku).


Pozvánka.

SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ A DĚJINY MIKULOVA

28.-30.srpna 2009 s výstavou na obecním úřadě v Mikulově od soboty do neděle.


CONFERENCIER  2009

Jak jste již zjistili výše, MATICE letos při poněkud opožděných aktualitách a odbornějším zaměření neomezí tvorbu svých webových stránek matiční AKTUALITY.

Další zprávy, spíše až hodně interní pro okruh už letitých zájemců a dobrých přátel HM, půjdou na jejich adresy podle potřeby a našich možností a s ohledem na jejich „čerstvost„ a to e-mailem. Noví zájemci mají k tomuto přístup mírně komplikovaný, že osvědčí svůj vskutku Zájem o tento typ informací dle 4. odstavce výčtu činnosti HM 2009 (viz výše). Nějaký finanční přínos od tohoto opatření neočekáváme, ale jisté zamyšlení u příštího zájemce. Rozmyslí si, zda stojí i třeba o to, že v rámci aktualit a zpravodajství mu sem tam zdarma dojde i článek, který autora stál nemálo námahy. Z našich příštích slibů mohu prozradit, že zvláště pro ty, kteří recipročně našim snahám na nás nezapomenou zpravodajsky, mohou pak snadno dostat i kopii vzácnějšího montanistického díla - samozřejmě v elektronické podobě. Obstarávání xerokopií je pro nás velkou zátěží...

K výčtu naší činnosti 2009 patří také CELODENNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL HM při rýžování v Klínci dne 6.ČERVNA 2009. Podrobnosti k akci, na níž vás srdečně zvu i jménem všech členů správní rady HM, naleznete zde na konci mého textu.

Situaci sdružení a spolků, zabývajících se montanistikou, lze vidět velice optimisticky. Za posledních téměř dvacet let zde dosáhly vynikajících úspěchů, měřeno například srovnáním s některými profesionálními zařízeními. Měly vliv i na profesionální muzejní zařízení.

Navzdory politikářským úporně upoceným centralizačním snahám, např. muzea propojovat v „generálnější“ celky (Karlovarský kraj), podařila se expoziční díla, která převzala štafetu zčásti od dobrovolníků. S přidáním snah města a jistě i s pochopením generální ředitelky, zároveň představitelky AMG a karlovarských muzejníků, to byl Jáchymov. V této části Čech, i díky kolegovi Beranovi, jsou dobře založené a fungující areál a expozice v Krásně, taktéž v Sokolovu. Přední odbornice na muzejní výstavy a expozice a na vynikající popularizaci geologie, nám připomněla význam expozice ve Stříbře, kterou neznáme, ale nelze nevzpomenout letitých snah tehdejších amatérských zájemců při spolupráci s tamním muzeem. Nejen jejich podíl na současné situaci vám chceme recenzí přiblížit…

V této ukolébavce bylo by možné pokračovat i pro další regiony. Kdyby nám v blízké muzejní oblasti české, sem tam i v Polsku, nebyla řada silně znepokojujících zpráv o potlačování odborné kritiky a tvorby statí, které bez bližšího vysvětlení pověřený manažér autorovi vrátí. Kdyby nevznikala “tvorba“ výstav a expozic bez řádného libreta o scénáři ani nemluvě, kde přijednaný architekt má násobně větší váhu než odborný pracovník. Díky forsáži poskoků-manažerů mezi šéfy a odbornými pracovníky pak tomuto střednímu článku nevyhovuje skoro nic, co se mezi střídajícími a vyměňovanými scénáristy vaří. A vzniká prostor, na jehož popis bude čas, až se taková díla konečně zrodí. Zmíněné osoby, dnes téměř nikomu nezodpovědné, jaksi a nejen zapomínají, že plýtvají státními prostředky, ale že až hora porodí myš, mohou přijít znalí recenzenti a odborná kritika, před níž si nyní v období quasi realizací zacpávají uši a jejich námitky neberou v úvahu! Chtějí přece „vše pro naše návštěvníci“, řečeno frází a češtinou 50.let. Tolik jenom k tomu, o čem si třeba také můžeme v Klínci popovídat nebo prokázat to nedávnými věcně podloženými referáty v B.Bystrici či v Příbrami, kde mne ovšem při pouhém pokusu nastolit právě k tomuto jen interní diskusi(!) hnali oba moderátoři téměř svinským krokem.

Miloš  Zárybnický


POZVÁNÍ DO KLÍNCE

Vážení přátelé a příznivci ,
v sobotu 6.června  2009 pořádáme setkání , spojené s rýžováním zlata a dalším programem

Sejdeme se u potoka  kousek pod vlakovou zastávkou Klínec po dojezdu vlaku v 9.48 z Prahy -Braníka (odjíždí v 9.11hod.) u potoka. Kolem desáté bude instruktáž a každý  zkusí nějaké zlatinky získat. Poté přejdeme do obce Klkínec na oběd do restaurace a ve 14 hodin se odtud vydáme na komentovanou vycházku na známou lokalitu dobývek .

Na rýžovnický sraz pod zastávku se lze dopravit také od nádraží Praha Smíchov autobusem 317 , odjezd 8.00 hod. na zastávku Klínec škola ...nebo autobusem 321, který odjíždí v 9,00 hod. a  pak pěšky přes východní část Klínce.  Pokud máte zájem jen o odpolední program po obědě,pak použijte  zmíněné autobusy s odjezdem ze Smíchova v 11 a ve 12 hodin.

Při použití vlastního vozidla doporučujeme v obci Klínec zaparkovat v centru nebo ve východní části u bývalé hájovny u kaštanů  a odtud sejít pod zastávku. Telefonické dotazy večer  zodpovíme na 257911514.


Zpět na hlavní stránku matice