Zdař Bůh od Hornické Matice slezsko-moravsko-české

Zveme Vás k prohlížení textů Hornické matice slezsko-moravsko-české, HMSMČ. Každý měsíc, někdy i v kratších intervalech budou rozšiřovány o různé aktuality i větší  odborné celky.

Toto však  hledejte  na   stránkách

www.hornicky-klub.info  které doporučujeme k pravidelnému sledování.


CONFERENCIER  2010


                            Mezinárodní konference o historii hornictví a důlních prací

                      ve dnech 6. – 9. 10. 2010 (středa – sobota) v Jihlavě.

                            Přihláška


 Hornická ročenka 2009

Vydává ji Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – společenstvo těžařů. V jejím úvodníku Ing. Ivo Pěgřimek, předseda ČBÚ  a Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda ZSDNP, konstatují, že přes  ekonomickou a hospodářskou krizi  došlo k určitému oživení  českého hornictví. Snahou ČBÚ a ZSDNP v minulém roce bylo nastolení dialogu, který vytvoří pro hornictví  příznivější společenské prostředí a přispěje  ke změně vnímání hornictví v ČR, který pomůže vytvořit podmínky  pro racionální dobývání ložisek nerostného bohatství s plným respektováním ochrany životního prostředí. Realizace aktualizované energetické koncepce  však není možná bez vzájemného pochopení  a bez celospolečenské podpory báňského podnikání.  Je nutno nadále přesvědčovat veřejnost, že těžba vlastních nerostných surovin bude pro společnost přínosem.

Více na webu Hornický klub info


Představujeme nejstarší důlní stroje v expozici Národního technického muzea v Praze


Starší informace

Rok: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Tam vás odkazujeme a přejeme trpělivost  v hledání tehdy liniově  skládaných stránek. K vývoji  hornické historiografie posledních let tam badatel nalezne mnohé impulsy ...