Zdař Bůh od Hornické Matice slezsko-moravsko-české

Zveme Vás k prohlížení textů Hornické matice slezsko-moravsko-české, HMSMČ. Každý měsíc, někdy i v kratších intervalech budou rozšiřovány o různé aktuality i větší  odborné celky.

Toto však  hledejte  na   stránkách

www.hornicky-klub.info  které doporučujeme k pravidelnému sledování.Upozorňujeme.  Všechny starší produkce zásadních textů  i noticek, fotografií a pod.  najdete na této adrese. Starší věci najdete níže dle jednotlivých let před rokem 2010.

Starší informace

Rok: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

Tam vás odkazujeme a přejeme trpělivost  v hledání tehdy liniově  skládaných stránek. K vývoji  hornické historiografie posledních let tam badatel nalezne mnohé impulsy ...

Akce které doporučujeme


CONFERENCIER  2010